In 1986 kopen Marc Boden en Gerd Konings de gebouwen van De Melkerij.
Hun streven is om het gebouw te herbestemmen tot een appartementencomplex met respect voor de architecturale en historische waarde van het gebouw. Maar volgens het gewestplan is het gebouw gelegen in een industriezone en dat maakt verbouw vooralsnog onmogelijk. De eigenaars gaan daarom zelf in het gebouw wonen en gebruiken het verder als opbrengstpand.

In 2006 openen zij Aqua Sauna Plezier. Het betreft één sauna-unit die door Gerd Konings wordt uitgebaat. Het is een daverend succes. Al snel komen de bezoekers niet alleen uit Essen en omgeving, maar vanuit het gehele gebied tussen Brussel, Breda en Rotterdam. De sauna is vaak volbezet, echter uitbreiding is niet zinvol daar er een herbestemming van de site aankomt.
De gemeente Essen is gekomen tot een nieuw Ruimtelijk UitvoeringsPlan (RUP) waarbij het nu wel mogelijk is het gehele pand te herbestemmen.

De bouwheren, Marc Boden en Frans Deckers, vragen architect Bart van Loon een ontwerp te maken voor de gehele site van De Melkerij. Er blijkt ruimte te zijn voor 18 aantrekkelijke appartementen plus ... een nieuwe Aqua Sauna Plezier met twee sauna-units. De gemeente Essen keurt in 2011 het plan goed, het gebouw wordt ontruimd en de verbouwing kan beginnen.

Aqua Sauna Plezier - ca. 2006
Aqua Sauna Plezier - ca. 2006
 

Voor meer informatie: http://residentiemelkerij.blogspot.be.