Terwijl u geniet van onze faciliteiten, zorgen wij voor uw veiligheid en de hygiëne.
Dit volgens de strikte eisen zoals wettelijk vastgelegd in Vlarem II, het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning. Dit vraagt om de nodige apparatuur, chemische toevoegingen en handelingen.
Een korte uitleg.

Allereerst dient het water 24 op 24 te worden rondgepompt zodat het zeer regelmatig de filters passeert. Er zijn meerdere type filters aanwezig. De belangrijkste is het zandfilter; waarvan er twee zijn. Hier worden de ongerechtigheden uit het water gefilterd, mede door het toevoegen van hulpstoffen als chloor, zuur en floc.
Chloor heeft niet alleen een zuiverende werking, maar vernietigt tevens alle organische verontreinigingen die niet uit het water gefilterd kunnen worden. Om het chloor optimaal zijn werk te kunnen laten doen, is het nodig het water een bepaalde zuurgraad te geven. Daartoe is het toevoegen van zuur nodig. Floc tenslotte is een bindmiddel dat het kleinste vuil bijeen drijft zodat het door de filters kan worden opgevangen.
Onze computer bewaakt de toevoeging van al deze stoffen. Ook houdt deze de watertemperatuur en het regelmatig toevoegen van vers water in het oog. En mocht de computer falen -welke machine doet dat soms niet- dan bewaken wij de kwaliteit van het water door meerdere malen per dag handmatig metingen van ons water te verrichten.
Vanzelfsprekend vervuilen ook de zandfilters na enige tijd, zodat ze regelmatig moeten worden "tegengespoeld" om ze hun goede werking te laten behouden.

Na het vertrek van elke klant, maken wij de unit grondig schoon. Ook is er nog een lijst van meerdaagse of wekelijkse schoonmaakklussen. Dit alles houden we bij in een logboek.
De bodem van onze zwembaden houden we "spic en span" met ons "watermonster"; onze waterstofzuiger die bijna iedere nacht de baden intensief reinigt.

De controle op al dit schoonhouden, niet alleen van het water maar ook van onze vloeren e.d., wordt uitgevoerd door Labo Derva. Dit onafhankelijk laboratorium controleert iedere maand, doch steeds op wisselende tijden, onze twee units. Daarbij worden o.a. stalen genomen van het zwem- en jacuzziwater en de vloer. Dit kan betekenen dat u tijdens uw bezoek aan onze sauna gevraagd wordt hier aan mee te werken. Op deze manier bent u verzekerd van een veilige en verantwoorde mogelijkheid tot baden in onze sauna.

Zo ziet u, ook achter de schermen waken wij over uw gezondheid.

Aqua Sauna Plezier - techiek -1      Aqua Sauna Plezier - watermonster