Het Stoplicht staat op Rood
Het Stoplicht staat op Groen
In ..... Essen is altijd wat te doen !!
(vrij naar Herman Finkers)

Helaas gaat onze knipperlicht-relatie verder en staat zij weer op rood.
Medio mei jl. ontvingen wij de uitspraak van de Minister n.a.v. de ons opgelegde 
Bestuurlijke Maatregel. En dat betekende dat wij wederom met ONMIDDELLIJKE INGANG 
onze deuren moeten sluiten. Ook ons verzoek aan de Raad van State om open te blijven 
en de verdere procedure af te wachten, is negatief beantwoord.

Vanzelfsprekend blijven we zoeken naar mogelijkheden om onze deuren alsnog te kunnen openen.
We houden u op de hoogte van de gang van zaken via deze website en onze FB pagina.
Hieronder nog een korte schets van wat er de afgelopen jaren is gebeurd.

Wij geven niet op !!!

Het Aqua Sauna Plezier-team
Marian - Badria - Zajnab - Hans


Hieronder een korte schets van wat er de afgelopen jaren is gebeurd

In 2012 kreeg degene van wie wij de sauna kochten een vergunning van de gemeente. Helaas bleek later dat de gemeente daarbij niet de juiste regels had toegepast, en ook in de jaren daarna steeds bleef blunderen in haar administratieve procedures.
Een aantal bewoners binnen De Melkerij hebben via de VME (Vereniging van Mede-Eigenaren) van ons gebouw, daar gebruik van gemaakt. Ook al wisten ze bij de koop van hun huis of appartement dat er een sauna in het gebouw aanwezig is.
Toen later ook nog bleek dat de renovatie van De Melkerij bedroevend slecht was uitgevoerd, was onze sauna een gemakkelijk slachtoffer. Aqua Sauna Plezier moest betalen en sluiten !!

Sinds medio 2016 liepen, en lopen, er dan ook diverse juridische procedures. Dat betekende dat eerst onze unit Aqua Blauw geheel dicht moest en wij onze openingstijden drastisch moesten verminderen. En uiteindelijk moesten wij eind februari 2021 geheel sluiten.
Dat dit alles ons onnoemelijk veel financiële en emotionele schade heeft berokkend, zal u duidelijk zijn.

Echter ….. als de nood het hoogst is, is de redding nabij.
Onze advocaat bemerkte dat er tóch nog een juridische mogelijkheid was om definitief open te gaan. Dat is gebeurd begin december 2021.
Maar de gemeente Essen blijft bij haar stokpaardje dat wij dit illegaal doen en heeft een bestuurlijke maatregel opgelegd. Dus eind januari moesten we de deuren opnieuw sluiten.
Gelukkig heeft de Kort Geding-rechter uitgesproken dat onze sauna door deze maatregel te veel schade lijdt en dat betekent dat we sinds 1 maart jl. weer open zijn.
Inmiddels heeft de Minister beslist dat wij toch weer moeten sluiten. We overwegen nu onze verdere juridische stappen.

We houden u op de hoogte.
Laatste Nieuws