Teleurstellend Tussenoordeel van de Raad van State

Bij deze het laatste nieuws over ons Dossier bij de Raad van State.
Onlangs is ons verzoek om te mogen heropenen, helaas afgewezen.
Wij hadden een schorsing -en daarmee heropening- gevraagd, wachtend op hun definitieve oordeel in deze zaak.
Let wel: de Raad van State heeft enkel geoordeeld over de spoedeisendheid van ons verzoek, en heeft geen inhoudelijk oordeel uitgesproken over onze vergunning.
Wij zullen dan ook tot de zomer moeten wachten op een definitieve uitspraak.

Mochten er eerder nieuwe ontwikkelingen zijn, dan melden wij u dit natuurlijk direct.
Ondertussen blijven wij strijdvaardig en hopen met u op een gunstige uitspraak later dit jaar.

Verder willen wij u nogmaals laten weten ons erg gesteund te voelen door uw betrokkenheid middels een e-mail of FB-bericht. Dat doet ons allen écht goed.

Plezierige groet en tot weer ziens,
het Aqua Sauna Plezier-team
Marian - Badria - Zajnab - Hans

Tuin ASP 2Hieronder een korte schets van wat er de afgelopen jaren is gebeurd

In 2012 kreeg degene van wie wij de sauna kochten een vergunning van de gemeente. Helaas bleek later dat de gemeente daarbij niet de juiste regels had toegepast, en ook in de jaren daarna steeds bleef blunderen in haar administratieve procedures.
Een aantal bewoners binnen De Melkerij hebben via de VME (Vereniging van Mede-Eigenaren) van ons gebouw, daar gebruik van gemaakt. Ook al wisten ze bij de koop van hun huis of appartement dat er een sauna in het gebouw aanwezig is.
Toen later ook nog bleek dat de renovatie van De Melkerij bedroevend slecht was uitgevoerd, was onze sauna een gemakkelijk slachtoffer. Aqua Sauna Plezier moest betalen en sluiten !!

Sinds medio 2016 liepen, en lopen, er dan ook diverse juridische procedures. Dat betekende dat eerst onze unit Aqua Blauw geheel dicht moest en wij onze openingstijden drastisch moesten verminderen. En uiteindelijk moesten wij eind februari 2021 geheel sluiten.
Dat dit alles ons onnoemelijk veel financiële en emotionele schade heeft berokkend, zal u duidelijk zijn.

Echter ….. als de nood het hoogst is, is de redding nabij.
Onze advocaat bemerkte dat er tóch nog een juridische mogelijkheid was om definitief open te gaan. Dat is gebeurd begin december 2021.
Maar de gemeente Essen blijft bij haar stokpaardje dat wij dit illegaal doen en heeft een bestuurlijke maatregel opgelegd. Dus eind januari moesten we de deuren opnieuw sluiten.
Gelukkig heeft de Kort Geding-rechter uitgesproken dat onze sauna door deze maatregel te veel schade lijdt en dat betekent dat we sinds 1 maart jl. weer mochten open zijn.
Inmiddels heeft de Minister beslist dat wij per 17 mei weer moesten sluiten. 

Tegen dit Besluit hebben wij Beroep aangetekend bij de Raad van State. Op 15 december jl. is hiertoe een Hoorzitting gehouden.
Medio januari 2023 ontvingen wij van de Raad van State haar Tussenvonnis dat wij niet mogen openen.
Het wachten is nu op het definitieve Vonnis dat we rond de zomer verwachten.
Laatste Nieuws