De Huisregels zijn er om uw verblijf bij Aqua Sauna Plezier aangenaam en comfortabel te maken. Bij afwijking van de regels kan u per direct de toegang tot onze sauna's ontzegd worden. Bedankt voor uw begrip en veel badplezier toegewenst.

•  respecteer de door u gehuurde tijd
•  waarschuw de aanwezige medewerker bij problemen van welke aard ook  
•  bij reservering betaalt u vooraf 50% van het door u gehuurde.
   De resterende 50% betaalt u aan de balie voordat u de sauna betreedt
•  het zelf meenemen van eten en drinken naar Aqua Sauna Plezier is verboden.
   Eten en drinken zijn ter plekke beschikbaar; deze worden afgerekend aan het einde
   van uw bezoek
•  het gebruik van geluidsboxen is niet toegestaan.
   Door u meegenomen muziek spelen wij graag voor u af op de geluidsinstallatie
•  ouders/begeleiders zijn tijdens het gehele bezoek aan Aqua Sauna Plezier verantwoordelijk
   voor hun kinderen
•  kinderen/jongeren onder de 18 jaar mogen de sauna alleen bezoeken onder begeleiding
   van minstens twee volwassenen
•  na 21.00 uur geen toegang voor kinderen jonger dan 12 jaar
•  dieren worden niet toegelaten tot Aqua Sauna Plezier
•  roken is alleen toegestaan op het buitenterras
•  voor het betreden van het zwembad en babbelbad dient u eerst een douche te nemen
•  duiken, plonzen en "bommetjes" in het zwembad en/of babbelbad zijn niet toegestaan
•  het toevoegen van (geur)producten aan zwembad en/of babbelbad is niet toegestaan
•  laat de sauna schoon achter. Afval dient gedeponeerd te worden in de daarvoor
   bestemde vuil-/prullenbakken
•  fotograferen en het maken van video-opnamen is niet toegestaan
•  bezoekers met open wonden of besmettelijke ziekten worden niet toegelaten in de sauna
•  raadpleeg vooraf uw huisarts bij zwangerschap, suikerziekte of hart- en vaatproblemen
•  Aqua Sauna Plezier is niet aansprakelijk voor verloren of verdwenen bezittingen,
   ongevallen, lichamelijke of materiële schade of foutief gebruik van de faciliteiten en
   zal dus niet in gebreke kunnen worden gesteld. Aqua Sauna Plezier is ook niet verplicht
   een schadevergoeding te betalen
•  wees voorzichtig en behandel de aan u ter beschikking gestelde sauna als een goed
   huisvader. Bij schade aan het complex worden de kosten daarvoor aan u doorberekend
•  bij overschrijding van de aan u beschikbaar gestelde tijd berekent Aqua Sauna Plezier
   deze aan u door. Er vindt geen teruggave van het door u betaalde plaats bij te laat komen
   of eerder weg gaan
•  bij niet tijdige afzegging van uw reservering of niet op komen dagen, brengen wij
   100% van de prijs in rekening.
   Indien u dit niet voldoet, zullen wij een incassobureau de opdracht geven het gehele
   bedrag van de reservering bij u te vorderen.
•  u dient te allen tijde de aanwijzingen van onze medewerkers op te volgen.
   U bent daarbij verantwoordelijk voor uw eigen gedrag. Bij het niet naleven van deze
   huisregels, dronkenschap, ordeverstoring of aanstootgevendheid wordt u per direct
   de toegang tot Aqua Sauna Plezier ontzegd


Voor uw en onze veiligheid respecteert Aqua Sauna Plezier de regels die uitgevaardigd zijn
n.a.v. Corona, en leeft deze ook na. 

Onze Algemene Voorwaarden kunt u hier downloaden.